Vikingskipet i leikeskogen på Nesse Gard

Eit skip i skogen

Publisert av: May Britt Meland
6/6/2018 18:18

På Nesse er førebuingane til Barnefestivalen er i full gong.

Karianne Dalland Nesse viser stolt fram Vikingskipet i Leikeskogen som no har fått ny mast .

Ho kan også fortelje at dei førebur ei “dukkevognløype” for dei minste borna. -Det vert mykje kjekt og gleda seg til!!!

Barne- og Familefestivalen på Nesse Grad vert i år laurdag 18. august.