Dagens ris

Publisert av: Johnny Helgesen
29/12/2017 13:16

Flere lesere har i den senere tid beklaget seg over forsøpling. Enten det er i fjæra, ved hyttecontainere eller generelt rundt omkring. Rebekka Høgestøl har laget dette innlegget på facebook i dag.

“Eg har ikkje tal på kor mange slike taustumpar, med knute, eg har funne i den same vika!

Nesten kvar dag finne eg ein eller fleire slike taustumpar akkurat samme tau akkurat like lang. (Taravikjo i Kvalvågen på Tysnes om du lurte)

Kan eg be den/dei som ikkje gidd knyta den opp om å kaste den i sitt eget avfall og ikkje på sjødn?

Del gjerne slik at me kan få ein ny rutine på akkurat dette.”