Dagens bilete

Publisert av: Martha Nygård Lande
16/7/2020 11:57

Undrar meg på kva me får sjå ?

Marit Nancy Allard Gjøvåg har foreviga ein vakker sommarfugl.

Sommarfugl er eit av dei største insektordenene, og som ein lett kjenner igjen på utforminga av vingene. Det som er særskilt karakteristisk er at vingene er dekka av skjell.

Det fins om lag 150 000 kjente arter av sommarfugler, og om lag 2100 av desse finn ein i Norge.

Vil du vite meir fakta om sommarfuglen, kan du klikke deg inn på Store Norske Leksikon; snl.no/sommerfugler