Skjermdump, www.tysnes. kommune.no

Brurehabilitering Bårdsundvegen

Publisert av: May Britt Meland
24/4/2023 21:11

Tysnes kommune skriv i dag på heimesida si om kommande bruarbeid:

Vestland fylkeskommune gjev slik informasjon angåande rehabilitering av Bårdsundbruene:

Fv 5086 Bårdsundvegen startar Mesta arbeidene 02.05.2023 og er planlagt avslutta 28.06.2023.

Arbeid med rehabilitering av Bårdsundet I ,II og III omfattar i hovudsak:

Utskifting av fugekonstruksjoner
Legging av fuktisolering og slitelag(asfalt)
Etablering av nytt fortau
Nattstenging:

Arbeider på brua som medfører behov for stenging utføres i perioden kl.22:00 – 05:30.
Det er mulig for utrykningskjøretøy å passere også når brua er stengt.
Hastighet er redusert til 50 km/t forbi anleggsområdet.
Mindre arbeider vil foregå på dagtid.
Infoskilt 560 i krysset Ugglandsvegen inn i Amlandsvegen og på Reksteren side av Bårdsundet.

Arbeidene blir varsla på: