BKK Nett bruker drone til å inspisere det 22 000 km lange strømnettet i Vestland fylke. Her fra droneinspeksjon på Nesheimsfjellet. Foto: Robert Borge, BKK Nett

BKK Nett innfører ikke ny nettleiemodell

Publisert av: May Britt Meland
20/12/2021 21:53

Styret i BKK Nett har besluttet å ikke innføre ny nettleiemodell fra årsskiftet. Årsaken er forliket mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget, som betyr utsettelse av den nye ordningen.

Nettleien for BKK Nett sine 260 000 kunder videreføres med samme modell og priser som gjelder nå. BKK Nett har en av de laveste nettleiene i landet av de store nettselskapene.

Overraskende
BKK Nett er overrasket over snuoperasjonen i Stortinget fredag i forrige uke, men innretter seg etter Stortingsflertallet og utsetter den nye nettleiemodellen.

– Dette ble stoppet i Stortinget i tolvte time, etter at vi har informert 260 000 kunder om den nye modellen, og brukt store ressurser på å tilrettelegge for den. Vi lytter selvsagt til Stortingsflertallet. Samtidig synes vi det er uheldig at en energipolitisk viktig nyordning som myndighetene selv har pålagt nettselskapene, blir utsatt bare to uker før den skal innføres, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Spleiselag
– Det er bred enighet om at Norge skal kutte i klimagassutslipp og at samfunnet må elektrifiseres. Skal Norge klare å gjennomføre det grønne skiftet, bør vi starte med å utnytte det strømnettet vi allerede har bygget på en enda bedre måte. Det vil vi oppnå med den nye modellen, siden den premierer kunder som jevner ut strømforbruket sitt. Uten denne nettleiemodellen mister vi muligheten til å skape en adferdsendring blant forbrukerne. Det kan føre til at vi må bygge ut enda mer strømnett, og at kostnadene til å bygge ut og drifte nettet øker. Strømnettet er finansiert som et spleiselag av brukerne gjennom nettleien, sier Ketil Tømmernes.

 

Pressemelding BKK Nett, 20.12.2021