Bilete frå sundagsturen i Lunde

Publisert av: May Britt Meland
19/2/2018 19:38

Mosjon og hygge rundt Fiskevatnet

Nesten 40 personar la sundagsturen rundt Fiskevatnet, og det var god drøs rundt bålpanna og steiketakka på Reset.
Neste syndagstur i regi av Lundegrend IL vert 25. mars. Turen går då gjennom Gjersmyro frå Øvra Lunde til Kattaneset. Bålpanna er tent i Kattaneset frå kl. 12-14.
(Tekst og bilete: Torstein Fjeldet Lunde)