Barnevernet i 75 kommuner får rødt lys av barneministeren

Publisert av: Johnny Helgesen
18/12/2018 09:25

Det nye «trafikklyset» for barnevernet viser at halve Kommune-Norge ikke oppfyller kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.

Barneverntjenestene blir delt inn i rød, grønn eller gul kategori. Rød kategori innebærer at det er betydelig avvik i henhold til lov og forskrift, gul kategori betyr moderate avvik, mens grønn betyr få eller ingen avvik.

 

Tysnes er blant disse.

 

Les mer her: Bufdir