Foto: Samferdselsfoto

Julsund avløyser snart Gloppen

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/2/2020 15:58

Samferdselsfoto skriv på si facebookside om ferjebyte på strekninga Jektevik – Hodnanes – Nordhuglo.

Frå nyttår overtok Fjord1 ferjesambandet, og fram til no har M/F Gloppen gått på strekninga, men M/F Julsund, som er ombygd til hybridferje, er no på plass og held på med utsjekk av mannskap og testing av kaier.

 

Alle foto: Samferdelsfoto