Illustrasjonsfoto frå Helsedirektoratet.no, Helen Bradstorp, Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Barnevern og psykisk helse er der for barn og unge

Publisert av: May Britt Meland
21/3/2020 18:07

Det er viktig at vi tek vare på kvarandre, og spesielt barn og unge, no når skular og barnehagar er stengde, og mange sit i karantene og isolasjon. Aud Kaldefoss, Kommunalsjef oppvekst, informerer om tilbod både frå barneverntenesta og frå psykisk helseteneste i Tysnes kommune.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karantene, isolasjon og manglande dagtilbod, kan føre til at born som opplever vanskelige heimesituasjonar er endå meir sårbare enn vanleg. Det er derfor viktig at born og vaksne kontaktar barneverntenesta når dei vert uroa for om eit barn er i behov for hjelp.

Tilsette i Barneverntenesta i Tysnes kommune er tilgjengelige på telefon og e-post på dagtid (8-16): Ring 91916828 eller send e-post til post.barnevern@tysnes.kommune.no
Ettermiddag/kveld og helg, kan barnevernvakta i Bergen kontaktast på tlf 55 36 11 80.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vert dagane lange og krevjande, og ynskjer du nokon  snakke med?
Helsesjukepleiarar og psykisk helsearbeidar i Tysnes kommune er på arbeid kvar dag mellom 8-16, og ynskjer gjerne at du ringjer på tlf 53 43 70 86 om du har spørsmål, eller berre treng nokon å snakke med. Tilbodet er open for alle barn og unge og er heilt uforpliktande. Utanfor kontortid oppmodar me deg om å kontakte Kirkens SOS på tlf 22 40 00 40 eller alarmtelefonen for born og unge som er døgnopen, på tlf 116111.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________