Arkivfoto. Frå Jonsokfeiring i Våge 2014, foto: I. Haaland

Bålforbod

Publisert av: May Britt Meland
16/4/2020 11:55

Frå 15. april trer det generelle bålforbodet i kraft og varer til 15. september.
Dette inneber at  det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Tysnes brann og redning ber alle vise aktsemnd og lese informasjonen frå Dsb i artikkelen HER, dette er spesielt viktig i tida me er inne i med koronasmitte. Tysnes brann og redning må som alle elles i samfunnet ta vare på mannskapa og vere beredt når det trengs.

Tysnes brann og redning ønskjer alle ein fin og trygg vår!