Årsmøte i Øykjaskoro vel

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
19/4/2018 18:44

Det vert årsmøte i Øykjaskoro Vel, søndag 22. april i Njordstø (båtlaget sitt naust) kl. 16.00

SAKLISTE:

1. Val av møteleiar, sekretær og to til å skriva under møteboka
2. Årsmelding 2017
3. Rekneskap 2017
4. Val av styremedlemar
5. Medlemskontigent
6. Innkomne framlegg

 

Det vert servert kaffi/te og noko å bita i. Etter heving av møtet har me litt ymse.
Vel møtt!
Styret i Øykjaskoro Vel