Foto: BKK

10,2 millioner til Tysnes Kraftlag AS

Publisert av: May Britt Meland
21/4/2020 21:27

BKK gir 600 millioner kroner i utbytte til vestlandskommuner

17 kommuner på Vestlandet og andre offentlige eiere kan se frem til 600 millioner kroner i utbytte fra BKK, etter et rekordresultat i 2019.

 

– Utbytte fra BKK er viktig for våre eiere. Det bidrar til finansiering av viktige velferdstilbud i kommunene. Mange kommuner opplever nå reduserte skatteinntekter og økte kostnader som følge av koronapandemien. Utbyttet fra BKK for 2019 blir derfor ekstra viktig for eierkommunene, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

 

Årsresultatet til energikonsernet BKK ble på hele 2265 millioner kroner, en økning på 560 millioner kroner fra 2018. Hovedårsaken til økningen er økte inntekter på finansielle kraftkontrakter, regnskapsmessige effekter av fusjoner og omlegging av pensjonsordningen. 2019 var et ujevnt år for kraftproduksjon, der spesielt en uvanlig tørr høst bidro til et fall i kraftproduksjonen med 22 prosent.

 

BKK eies av Statkraft, 17 kommuner og 2 kommunale kraftlag i Vestland fylke. Den største kommunale eieren, Bergen kommune, får utbetalt 226,5 millioner kroner i utbytte. Utbyttet til alle eierne framgår av tabellen i slutten av pressemeldingen.

 

Offensiv tilnærming til koronakrisen
Konsernsjefen understreker viktigheten av å holde hjulene i gang i selv under koronakrisen. BKK iverksatte tidlig en lang rekke tiltak for å opprettholde trygg og stabil strømforsyning, kraftproduksjon, fjernvarme og fiber. BKK leverer til helsevesen, offentlige aktører, bedrifter og 425 000 vestlendinger.

 

– Situasjonen har vært ekstra krevende for våre 1300 ansatte. De har gjort en helt utrolig innsats for å sikre at vi ivaretar kritisk infrastruktur og oppfyller vårt samfunnsansvar, sier Hilland.

Jannicke Hilland. Foto: BKK

 

Hilland er også opptatt av at BKK kan bidra til økt aktivitet og sysselsetting i krisetider som denne. En forutsetning er at det legges til rette for det gjennom regulatoriske grep og finansielle støtteordninger.

– Norge er langt fremme i elektrifiseringsarbeidet, og kan med riktige rammevilkår etablere en betydelig eksportindustri innen området, for eksempel landstrømanlegg i havner. Det internasjonale markedet for klimavennlige varer og tjenester vil vokse raskt de neste tiårene, sier konsernsjefen.

Inntektene stuper 

BKK har allerede advart eierne sine om at de ikke kan vente seg et stort utbytte for 2020. BKKs inntjening er spesielt avhengig av kraftproduksjonen ved BKKs 39 hel- og deleide vannkraftverk. Strømprisene i Norge er nå rekordlave. Kraftprodusentene har fulle magasiner, og over hele landet er det ekstra mye snø i fjellene. I Europa er det allerede overskudd av strøm. Det har gitt de laveste strømprisene på flere tiår. BKKs analytikere tror at strømprisene vil holde seg lave hele dette året.  I tillegg vil koronakrisen slå negativt ut i regnskapsbøkene i BKK.

Hovedtall BKK i 2019 og endring fra 2018

Energiinntekter 2 874 millioner kroner Økning på 4 prosent
Overføringsinntekter 1 642 millioner kroner Økning på 1 prosent
Telekominntekter 286 millioner kroner Økning på 24 prosent
Andre driftsinntekter 649 millioner kroner Økning på 39 prosent

 

 

Eier Utbytte i mill. kr
Statkraft Industrial Holding AS 260,6
Bergen kommune 226,5
Alver kommune 20,7
Øygarden kommune 20,6
Askøy kommune 14,9
Sunnfjord kommune 13,6
Tysnes Kraftlag AS 10,2
Kvinnherad kommune 5,4
Kvam Herad 5,4
Voss Herad 4,0
Fjaler kommune 3,6
Austrheim kommune 2,6
Hyllestad kommune 2,3
Vaksdal kommune 2,2
Etne Elektrisitetslag AS 2,1
Gulen kommune 1,6
Solund kommune 1,5
Høyanger kommune 0,7
Fedje kommune 0,7
Masfjorden kommune 0,6

Pressemelding fra BKK AS