Varsel om stenging

Publisert av: Vegard Aslaksen
27/11/2019 16:01

Det blir stenging av vassforsyninga til deler av Uggdal på fredag for å utbetre ein defekt Brannstender i kum ved gamle brannstasjonen.
Berørt område er nord for Eidabrua, Sauabakkane til Halgjersvik.
Avstenginga /arbeidet tar til fredag 29 november kl. 10:00 til 14:00, kan bli ferdig tidlegare.
Etterpå blir det utspyling av hovudlinja mot Halgjersvik.
Bygg med innløpsfilter bør stenge forbruket heilt til utspyling er gjennomført.
For å unngå brunt vann i varmvannsbereder etterpå anbefaler me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
Uggdal Vasslag SA beklagar ulemper dette blir for kundane, men likevel, ha en god dag.
Kontaktperson ved avstenging, Tysnes Vassdrift 90478843
Involvert område er merka på inn på kartet