Varsel!

Publisert av: Dagfinn Sandvik
14/5/2018 11:02

Det blir utført lekkasjesøk av vassforsyninga til deler av Uggdal på tysdag.
Berørt område er frå og med Myklestad og til Reiso.
Arbeidet tar til tysdag 15. mai kl. 09:00 og varer til kl. 14:00.
Vatnet blir ikkje stengt, men vil bli redusert og kan bli misfarga.
For å unngå brunt vatn i varmvannsbereder etterpå anbefaler me å spyle ut med kaldvasskrana på
lågaste uttak i huset.

Uggdal Vasslag SA beklager ulemper dette blir for kundene, men likevel, ha en strålende dag.
Kontaktperson ved avstenging, Tysnes Vassdrift 90478843
Involvert område er merka på inn på kartet.