Vaksinering mot sesonginfluensa

Publisert av: May Britt Meland
8/10/2021 18:49

Tysnes kommune melder i dag at ein i slutten av månaden vil gje tilbod om vaksinering mot influensa.

Vaksineringa viL skje i Grendatun i perioden 25. – 27. oktober mellom kl 9 og 15.

I år er det ikkje naudsynt å bestille tid, det er bare å komme.

Detaljar kring betaling, finn du på Tysnes kommune si heimeside.

Er du usikker på om du skal ha influensavaksine?
Her kan du sjå FHI sine vaksineanbefalingar for influensasesongen 2021 – 2022.