Tid for å stille klokka

Publisert av: May Britt Meland
30/3/2024 08:14

I natt, natt til søndag 31.mars, er det igjen tid for å skru klokka ein time fram.

Vi “mister” dermed ein time av morgonen, men vil til gjengjeld få ein time lengre lys om kvelden.

Sommartid er ei vedtatt forskyving av klokketida i forhold til normaltida, vanligvis gjennomført i sommarhalvåret, for å oppnå arbeidsmessig og helsemessig betre utnytting av døgnet sine lyse timar.

I Norge er sommartida frå kl 02.00 søndag 31. mars til søndag 27. oktober kl 03.00.