Insekthotel Foto Rebekka Høgestøl

Ta vare på biene

Publisert av: May Britt Meland
20/5/2019 19:30

Visste du at FN har valgt 20. mai til den internasjonale biedagen?

Verdas matproduksjon er avhengig av pollinerande insekter. Det er difor viktig å gjere tilhøva gode for humler, bier og andre insekter.

Desse tala frå EU-kommisjonen synleggjer kor viktige biene er for oss:
84 % av avlingane i Europa er avhengig av bier som pollinerer.
30 % av den maten vi et er direkte eller indirekte avhengig av pollineringa som bier gjer.

Den første globale forskningsrapport om insekter, basert på 73 studier av insektartar til lands og til vanns, viser at:

  • Mer en 40% av alle insektsarter globalt er synkende
  • 1/3 av alle arter er truede
  • Verdens totale bestand av insekter reduseres med 2,5 prosent hvert år

 

Vi kan alle med små grep gjere ein forskjell for verdans insekter. -Eit døme er å sette opp ei insekthotel, noko du kan laga sjølv.

Her ser du eit som Rebekka Høgestøl sjøl har laga med enkle midlar.

-Og videoen syner at biene trivast!

Vart du inspirert, og vil lage ditt eige insekthotell?

Ei av mange oppskrifter finn du her!