Sunnhordland Interkommunale Legevakt

Publisert av: Johnny Helgesen
26/9/2018 07:55

Frå 1.oktober 2018 kl. 0800 er Tysnes kommune knytt til Sunnhordland Interkommunale Legevakt.

Deira oppgåve er å svare på legevaktstelefonen – telefonnumer 116117, gje råd og formidle kontakt med vaktlege der det er naudsynt.

Hovudnummeret til legevaktsentralen blir no: 116117.

Publikum kan nå sentralen på nummer 53 45 61 40 dersom ein oppheld seg iandre distrikt.