Storaksjon mot ulovlig hummerfiske

Publisert av: Johnny Helgesen
30/9/2018 22:16

Nrk melder i dag at mer enn 225 ulovlige hummerteiner er beslaglagt i en storaksjon i Sunnhordland, helga før hummersesongen starter. Fiskeridirektoratet, Kystvakten, politiet og Statens naturoppsyn samarbeidet om aksjonen som blant annet fant sted på Tysnes og Stord.