Stenging av vatn i delar av Uggdal

Publisert av: May Britt Meland
6/5/2020 13:12

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for nokre av abonnentane i Uggdal.

Torsdag 7. mai vil kommunen utføra eit lekkasjesøk og må stengje vatnet i perioden 09:00-15:00.
Dette gjeld berre abonnentar tilkopla sør for krysset ved Amlandsvegen og Uggdalsvegen.