Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek.

Komfyrvaktkampanje

Publisert av: Martha Nygård Lande
10/2/2021 09:05

I dag er det fokus på komfyrvakt, og Tysnes brann og redning deltek i ein nasjonal kampanje.

Grunna smittesituasjonen vert det ikkje heimebesøk og aktivitetar, utanom digital informasjon.

Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek.

 

Det vert og lagt ut informasjonsmateriell på rådhuset, men dersom publikum har spørsmål om dette, kan dei ta kontakt med brannsjef i kommunen, Torfinn Kongsvik.

Torfinn Kongsvik
Brannsjef
Tysnes Kommune
975 29 965