Skulestart

Publisert av: May Britt Meland
15/8/2021 18:14

Mandag 16. august er det skulestart, og mange born kjem då til å ferdast langs vegane. Bilistar vert oppmoda om å være ekstra merksame!

Ein spennande dag for alle som får sin aller fyrste skuledag, og for elevane i Våge som skal ta i bruk ein flunkande ny skulebygning.

For elevane ved Tysnes skule startar skluedagen kl. 08.05 og avsluttast 13.50.
Skule melder på nettsidene sine at det ikkje vert anledning for elevane å gå inn i skulebygget før dei vert henta av kontaktlærar den første dagen.

Onarheim skule skal alle elevane møte kl. 08.10.

Uggdal skule har frammøte for 2. – 4. klasse kl. 08.10, medan dei som skal starte i 1. klasse møter kl. 09.00