Nuten på Vestafjellet. Foto: Freddy Jensen

Rundt 1600 registrerte besøk på toppen i 2018

Publisert av: May Britt Meland
3/1/2019 12:53

Så er opptellingen etter fjorårets trim til Nuten på Vestafjellet gjort. Antall besøk på toppen ble ca. 1600. Det er litt vanskelig å komme med eksakt tall da mange skriver litt «utydelig» og rotete.

I år har vi ikke den helt overlegne vinner og tørr ikke utpeke en klar vinner heller. De 2 på topp er ganske like og det kan være feil i opptellingen. Dermed utpeker jeg 2 vinnere:

Cathrine Økland Thømt og Arvid Gaugstad. I mine papirer står de med henholdsvis 56 (52) og 55 (47) turer. Fjorårs tall i parentes.

På de neste 8 plassene kommer :

Martha Nygård Lande, 45 (15)

Monica D. Epland, 42 (52)

Kjell Brekke, 40 (38)

Øyvind Hjertaker 32 (8)

Deretter kommer:

Åse Enes, 29 (77)

Øystein Frugård, 29 (280)

Freddy Jensen, 29 (70)

Lars Petter Epland, 27 (29)

Som dere ser er det ganske tett, og tett er det også videre. Jeg tørr ikke garantere at opptellingen er helt korrekt, men håper at ingen føler de er forbigått. Det kan jo være et tips at man følger med selv med å skrive antall ganger i parentes bak navnet. Da blir det også lettere for undertegnede å telle opp ved årets slutt.

Da vil jeg ønske et Godt nytt trim år både til gamle trimmere og til potensielle nye trimmere.

Tekst og foto: Freddy Jensen