Rhododendron – midt inne i tjukke skogen

Publisert av:
11/5/2009 13:55

I vinter var Liv Nora og Grim Sveinung Skjellevik på ein liten tur i markjo inst i Skjelevikjo. Dei rusla framom granar, furutre og småskog elles, og dei arga seg kanskje over brakjen som sprett opp heilt utan konkurranse her som andre stader, men elles var naturen i vinterkvile no. Men så – rett nedanfor seg – oppdagar dei grøne blad. Kva kan då dette vera?

Dei klyv seg ned til det grøne og får sjå det utrulege – ein rhododendron – midt inne i tjukke skogen!

Rhododendron er ei omfattende planteslekt ute i verda, faktisk med om lag 900 viltveksande arter og 20 000 kultivarer. Mange av dei viltveksande veks i svært høgtliggjande strøk, opptil 6 000 meter over havet i Himalaya. Einaste viltveksande medlemer av slekta i Norge er lapprose og finnmarkspors.

Men ein Rhododendron i Skjelevik-markjo –?

No i mai fekk dette underet eit nytt besøk. Merkelege saker – ei halvannan meter rett greinlaus stamme med livskraftige blad over. Og ved nærare ettersyn kom det til syne eit lite fuglereir i nedste bladkransen. Det var ikkje laga blomeknuppar for denne sesongen, berre knuppar for nye greinstilkar, og reiret var ikkje teke i gjenbruk så langt.

Kan så noko gje svar på korleis denne hageplanten har funne det for godt å dra til skogs – og trivst der? Den er garantert ikkje planta av menneske.

Kommentar frå Jan Eric Hauge:
Ser at det er funnet Rhododendron i Skjellavikmarka. I utgangspunktet trenger ikke dette være merkelig i vårt klima. Vi har flere vanlige sorter som vi har hatt i våre hager over lang tid i landet. Sikkert 100 år. De vanligste sortene er den lillafargede Catawbiense Grandiflorum, den hvite Cunninghams White, og den røde Nova Zembla. Disse er alle noe en kan si er grunnsorter og er forholdsvis lette å formere. De kan også ved de rette omstendigheter frø seg selv, og en skal ikke se bort fra at det er dette som har skjedd i dette tilfellet. Å si nøyaktig hvilken sort det er er vanskelig ut fra bildene, for det som gjør meg litt i tvil er den røde stilkformen. Vokseformen er helt normalt så lenge den ikke er “kultivert”. I planteskoler blir Rhododendron klippet tilbake for at de skal få en buskform. I vill tilstand kan de bli store høye og trelignende. Forsåvidt det samme som for vår kjente Julestjerne i vill tilstand. Det er imidlertidig et interessant funn. For å få den bestemt finnes det flere muligheter. Aboretet i Bergen er en mulighet, ellers kan jeg kontakte min gamle arbeidsgiver i Tyskland for bistand. Det kan selvfølgelig også være en kryssning som ikke er noen navngitt sort. Jeg har en som kan ligne hjemme hos meg, men som sakt bildet gir ikke nok til å si noe bestemt. MVh Jan Eric Hauge

————–

Eg er samler av planteslekta Rhododendron. I min hage finner eg mange frøpl. Der der er mose får frøet jamt med fukt for de små frøene. Jeg reiser mye for å hente frø av arter. Eg har vore Bhutan, Nepal og Kina. Eg er leveranderdør på planter planter til Det Norske Arboretet På Milde. Eg ventar og få et dårlig ettermele når heile Nutabrekko blir full av Rhododendron.
Torstein Borg