Renoverer kjøkenet

Publisert av: May Britt Meland
19/12/2020 09:16

Juleutlodning for Onarheim Bedehus

Onarheim Bedehuslag held for tida på å renovere kjøkkenet i Onarheim Bedehus.
-Me har i det høve laga juleutlodning der inntekta går til innkjøp av kjøkkenutstyr. Me vert takksame dersom du vil støtte oss ved å kjøpe lodd – det er mange fine gevinster du kan vinna!

 

Slik kjøper du lodd:
Send SMS til Aase Hjertaker (tlf 90 19 47 69) om du vil kjøpe lodd, så skriv me det i loddboka. Betaling kan skje direkte til vårt VIPPS nummer: 598482 (Onarheim Bedehuslag).

Trekninga på juleutloddinga vert måndag 21/12 etter kl 18.