Tysnes Sparebank Foto: Tysnesingen.no

Pressemelding – resultat 1. kvartal Tysnes Sparebank

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/5/2024 20:53

Godt resultat i Tysnes Sparebank 1. kvartal 2024 

Historisk godt resultat

Tysnes Sparebank skal i løpet av året fusjonere med Haugesund Sparebank. Det første kvartalet i 2024 oppnår banken eit historisk godt kvartalsresultat på 17,2 mill. kroner før skatt. Banken har auke både i utlånsvolum og bedring i rentemargin.

 Innskuddsdekningen er over 80 %, noe som banken er svært tilfreds med.

«Det er eit svært godt resultat vi oppnår i dette kvartalet, noe vi alle er fornøyd med. Banken kunne hatt en betydelig større vekst dersom det kapitalmessig hadde vært mulig. Det er stor pågang av nye kundar, spesielt på privatmarkedet» uttaler banksjef Dag Sandstå.


Auka misleghald

Det er auke i misleghaldne lån. Dette er eit utslag av dei tidene den norske økonomien er inne i. Auken er størst på bedriftsmarkedet.

«Vi ser at mange bedrifter sliter med likviditeten, og derfor blir hengende etter med betalinger til sine leverandører og tilslutt banken. Vi har god sikkerhetsdekning i utlånsporteføljen vår, og forventer ikke større tap i tiden fremover» sier banksjefen.

Sammenslåingsprosessen går fremover

Det er god fremdrift i fusjonsarbeidet med Haugesund Sparebank. Det overordnede begynner å komme på plass, og målet er at det gjennomføres en juridisk fusjon i løpet av 2. halvår 2024.