Påskebasar og hjelp til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina

Publisert av: Martha Nygård Lande
8/3/2022 09:03

Reksteren Idrettslag har starta planlegging av påskebasaren i Reksteren Idretts-og Kulturhus.

Dei håpar at dei i år kan få gjennomført den tradisjonelle basaren. Påskelotteriet, salg på loddbøker, har starta med god respons.

Med den tragiske krigen i Ukraina har styret i Reksteren Idrettslag bestemt at kr 10.000 kr av årets påskebasar skal gå til Røde Kors sitt hjelpearbeid. Dei har allereie sendt sitt bidrag.

Dei utfordrer andre lag på Tysnes å gjere det same.

Dei har fått inn mange flotte gevinster.