Oppstart Søndagsskule

Publisert av: May Britt Meland
6/1/2023 08:16
No startar søndagsskulen opp att!
Me fortsett som før jul med søndagsskule i storestova, og alle foreldre/besteforeldre/andre vaksne er velkomne til å vera med.
Dei eldste borna frå 3. trinn har eigen klubb.
Søndagsskulen held til i “Kyrkjeståvo”  (tidlegare Tysnes bedehus) 
frå klokka 11.00 – 12.15.
 
Program på søndagsskulen:
#   Bibelforteljing med flanellograf
#   Song 
#   Teikning/farging
#   Oppgåveløysing for dei eldste
#   Leik
#   Frukt, saft og kjeks
 
Datoar for søndagsskulen:
 
#   14. januar
#    4.  februar
#   18. februar
#     4. mars
#    18. mars
#      1. april
#    15. april
 
 
Alle er hjarteleg velkomne Emoji
 
Helsing Reidun og Anne Merete