Oppdatert informasjon: Seniortreffet torsdag 25. mars er avlyst

Publisert av: Martha Nygård Lande
22/3/2021 10:49

Vi seier oss leie for at vi også denne gongen må avlyse treffet.

Hovudårsaka er at smittevernlegen i dag oppmodar oss om å avlyse arrangementet. Han presiserer at dette ikkje er eit pålegg.
Trude Drevland informerte oss i helga om at ho ikkje kjem på grunn av nedstenginga i nabokommunane og råd om ikkje å reisa ut av kommunen.

Vi planlegg ny samling siste torsdag i april, der leiar for Geoparken i Sunnhordland har sagt ja til å halda innlegg.

Per Verner Aase/Tysnes Frivilligsentral