Omframt årsmøte i LHL Tysnes

Publisert av: Vegard Aslaksen
26/3/2018 18:32

På bakgrunn av manglande rekruttering til nytt styre og framlegg på forrige årsmøte, ser ein seg nøydd til å leggja ned lokallaget for Hjerte og Lungesyke på Tysnes.

Omframt årsmøte vil finna stad 5 April kl 1900 i kommunestyresalen på Rådhuset.