Nye nasjonale innstrammingar og eigen lokal forskrift for Bergen

Publisert av: May Britt Meland
27/10/2020 19:05

Antall personar som er smitta av covid-19 har auka kraftig siste tida, og regjeringa set no inn nye målretta tiltak for ein tidsbegrenset periode.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier statsminister Erna Solberg i ei pressemelding.

Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember heiter det i pressemeldinga

 

Pressemelding frå Regjeringen

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

I Bergen har kommunen innført eigne koronatiltak, og i dag lagt fram ei ny lokal forskrift som inneheld ei rekkje påbud.
Byrådet har offentliggjort tiltakene i en ny lokal forskrift som gjelder fra torsdag 29. oktober og gjeld i fire veker framover.

Tiltakene i lokal forskrift
– Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer. Antallsbegrensningen gjelder ikke for barn i samme kohort i barnehage eller skole. 
– Forbud mot mer enn 50 deltakere på offentlige arrangement uten fast sitteplass. Dette gjelder ikke arrangement med faste sitteplasser – der gjelder fortsatt den nasjonale bestemmelsen på 200.
– Påbud om munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, serveringssteder og restauranter), der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Påbudet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder og mennesker med psykisk utviklingshemming. 
– Krav om legitimering av gjester og føring av gjestelister på alle serveringssteder, også de uten alkoholservering. Gjester som ikke vil legitimere seg skal avvises. 
– For utesteder med alkoholservering innføres innslippsstopp kl. 24.00. Det innføres også stopp av salg av alkoholholdig drikke i gruppe 3 (brennevin) kl. 24.00.
– Lydnivå på utesteder og serveringssteder skal ikke overstige et nivå der gjester kan holde en samtale med 1 meters avstand.