Kulturmidlar til idrett 2019

Publisert av: May Britt Meland
31/1/2019 13:12

Tysnes kommune minnar om at fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.19. Fristen er endeleg.

Rekneskapsskjema som skal nyttast sjå:   her

Husk å oppgje kontonr.

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding vert å sende på e-post: post@tysnes.kommune.no         

eller til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

For eventuelle spørsmål kontakt: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no, tlf. 53 43 70 21