Møte med Kystogevekene

Publisert av: Vegard Aslaksen
5/3/2018 23:39

Sjå video i saka!

NVITASJON TIL MØTE

Tid: torsdag 15. mars kl 19

Stad: Rådhuset i Uggdal, kommunestyresal

Kystsogevekene vert i år i perioden frå 4. august til 16. september 2018

Dagleg leiar Kjell Magnus Økland vil orientere om kva Kystsogevekene arbeider med for tida og eventuell vidare utvikling.

Enkel servering

Vel møtt!

Fint om de gjev tilbakemelding om de kjem innan 13. mars til vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

For meir informasjon sjå:

www.kystsogevekene.no