Bobil og campingsvognplasser til leige under Tysnesfest

Publisert av: Vegard Aslaksen
5/7/2018 20:43
Sist oppdatert: 21. januar 2020
Kontakt selger på 97179589

Under Tysnesfest vert det tilbydd bobil og campingsvognplasser (mogleg nokre teltplassar også) ved Brukthandelen i Uggdal.

Oppstillingsplassar både på asfalt og grøntområde. Vatn frå vannverk og mogligheit for utslepp av spillvatn. Det er ikkje høve til utslepp frå septik. Dei fleste plassane kan få straum. I bygget ved plassen er det eit enkelt WC med håndvask. Området blir merka etter brann og tryggleiksforskrifter.

Plassen ligg ca 800 meter sør for Rådhuset med ca 180 meter til daglegvarebutikk langs gang og sykkelveg. Det er 15 km frå Hodnanes og 6 km til festivalområdet i Våge. Bussavgang til festivalen like ved.

Leige for plass betalar ein etter avtale med underteikna utleigar.

Ring for info og plasstinging.

Bernt Hovdenes mob: 97179589