Skiføre ved Løkjen

Kulturmidlar for idrett 2018

Publisert av: May Britt Meland
17/1/2018 17:36

Fristen for idrettslaga til å sende inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er endra til 15.02.18. Fristen er endeleg.

 

Rekneskapsskjema som skal nyttast sjå: www.tysnes.kommune.no

Husk å oppgje kontonr.

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding vert å sende på epost: post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

For eventuelle spørsmål kontakt: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no tlf. 53 43 70 21