Kristenretten – foredrag med prost Svein Arne Theodorsen

Publisert av: Martha Nygård Lande
8/7/2024 16:03

Onarheim har ein rikholdig historie med Onarheimsgilde og som kristeleg møtestad gjennom fleire kyrkjebygg opp gjennom tidene.

Dagen før Olsok markeres Kristenretten ved Onarheim Kyrkje.

Det blir foredrag med prost Svein Arne Theodorsen. Han snakkar om kristenretten og markering av jubileet. Kvifor er kristenretten framleis særs viktig tema i dagens samfunn?

Det blir også sofasamtale. Der deltek prost Svein Arne Theodorsen, fylkestingsrepresentant Trude Brosvik (Krf), ordførar Synnøve Bakke, tidlegare leiar i fellesrådet Leif Magne Hovland og  tidlegare ordførar Helge Hauge.

Konfransier på dette arrangementet er Kåre Martin Kleppe, fylkestingsrepresentant og tidlegare ordførar i Tysnes.

Til slutt denne dagen blir det Olsokgudstjeneste.

Innimellom blir det musikalske innslag og kaffiøkt.

Du kan lesa meir om tidspunkt for arrangementet her.