Kommunalt tilskot til idrett 2021

Publisert av: May Britt Meland
6/2/2021 12:55

Fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.21. Fristen er endeleg.

 

Rekneskapsskjema som skal nyttast: Rekneskapsskjema idrett 2020.xls

Hugs – oppgje kontonummer!

 

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding vert å senda på e-post: post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.