Skumringsturen – oppdatert informasjon

Tysnes bedehus
27. november kl. 16:45

Skumringsturen i Tysnes bedehuset vil bli arrangert 27. november

På grunn av julegateopning i Våge, ventar me til folk kjem derifrå før me startar skumringsturen ved Tysnes bedehus no på lørdag.

Møt opp ved bedehuset i gode utekle.

Ta med lommelykt, så går me på jakt etter refleksar i utmarka.
Etterpå blir det kakao og bollar inne i bedehuset og LITT program.

På arrangementet vil lokale koronareglar bli følgt.  Alle sit med kjente på småbord, og må sitja der!!  Maten blir servert.

Velkomne til skumringsturen!

Neste søndagsskule bli 11.desember.

Søndagsskulen held på frå kl 11.00 – 12.30 i Tysnes bedehus.

Vanleg program:
* Song
* Bibelforteljing 
* Teikning/ oppgåveløysing
* Kjeks-og fruktpause
* Leik

Søndagsskulen sin timeplan:
* 27. november (skumringstur)
* 11. desember
 
 
Velkomne er de alle!