Bedehusbasar i Lunde

Lunde bedehus
18. juli kl. 19:00

Ord for dagen ved Torleif Belt.
Song og musikk.
Mat og kaffi.
Åresal.
Gevinstar tek me imot med takk!
ALLE ER HJARTELEG VELKOMNE!