Årsmøte Tysnes Turlag

Kommunestyresalen, Rådhuset
14. februar kl. 18:00

Program:
1. Opning v/leiar
2. Godkjenning av innkalling
3. Val av ordstyrar, referent og to stk. som skal signere årsmøteprotokollen
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Budsjett
7. Val
8. Presentasjon styrekontakt (BHT) Christian Irgens
9. Ole Magnus Aasheim vise bilete, fortelje og gje tips om telting i fjellet
10. Avrunding