Informasjon frå Den Norske Kyrkja

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/3/2020 17:02

VIKTIG INFORMASJON FRÅ DEN NORSKE KYRKJA
Oppdatert: 12.03.2020 kl. 16.00

Frå 12- til 26 mars: ALLE GUDSTENESTAR VERT AVLYST.

Gravferder:
Gravferder kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med
Næraste pårørande til stades ( maks femti personar)
unntak må godkjennast i samråd med kommunelege.

Dåp:
Dåp kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det i samråd med kommunelege.

Vigsel:
Vigsel (bryllup) kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det, i samråd med kommunelege.

Konfirmasjon:
Det er mogleg at konfirmasjonsgudstenester som er planlagt i vår kan bli utsett kanskje heilt til sommaren. Dette blir vurdert av biskopen.