Hogger me skogen vår for tidlig?

Publisert av: Johnny Helgesen
24/11/2017 08:13

Temakveld i Tysnes Skogeigarlag på torsdag: For tidlig hogst? og ungskogpleie.

PUBLISERT AV OLE JOHANNES STØLE
Publisert: 14.11.17 11:11


Tårn Sigve Scmidt

Torsdag 16. november får me besøk av Tårn Sigve Scmidt fra Årdal i Ryfylke.

Tårn Sigve er svært engasjert i eigen skogsdrift og i tillegg aktiv skoginstruktør og bonde. Han er også nestleiar i styret i Vestskog. Me ser derfor fram til et informativt møte og ein god skogsprat.

Møte blir i Eredalen hos Tysnes Industri kl. 19.30 og det blir som vanlig kaffi og rundstykker.

Velkommen!