Forlenget verkstedopphold for MF Selbjørnsfjord

Publisert av: Johnny Helgesen
14/1/2018 14:04

MF Marstein fortsetter inntil videre for MF Selbjørnsfjord på sambandet Halhjem – Våge.

Dette medfører at det i denne perioden ikke kan fraktes farlig last på sambandet