FORBOD MOT HAGEVATNING

Publisert av: Johnny Helgesen
29/5/2018 16:45

Det er meldt om varmt og tørt ver frametter.

Det er innført forbod mot hagevatning for alle abonnentar tilknytt Tysnes Vassverk si vassforsyning. Kvar abonnent kan kun nytta 1 stk. hageslange, ikkje spreiar, for vatning av blomsterbed på kveldstid mellom kl. 21.00 og 23.00.

Forbodet vert innført grunna manglande tilsig i Vågstjødno, og gjeld fram til det kjem vesentleg med nedbør igjen.

Tysnes Vassverk SA