Er du 14 år og har lyst til å konfirmera deg?

Publisert av: Martha Nygård Lande
1/6/2021 10:54

Då er du velkommen til konfirmantundervisning hausten 2021 og våren 2022.

Me har konfirmantundervisning i Tysnes kyrkja rett etter skuletid annakvar veke. Me snakkar saman om tru og tema som er aktuelle for deg som er 14 år.

Me deltek på festival på Langevåg, går på Pilegrimstur og reiser til Solgry på leir. Me vert betre kjende med oss sjølv og kyrkja. Til våren vert det fine konfirmasjonsgudstenester for å feira DEG.

Vil du vita meir kan du lesa meir her: https://kirken.no/nn-NO/konfirmasjon/10-gode-grunnar/

Innmeldingskjema får du ved å venda deg til Tysnes kyrkjekontor 481 23 310/ 481 23 170

Velkommen som konfirmant!