Illustrasjonsfoto, skjermdump frå fuglevennen.no

Bli med og tell hagefuglar

Publisert av: May Britt Meland
27/1/2023 11:02

Denne helga, laurdag 28. og søndag 29. januar, er det den årlege Hagefugltellinga.

Heile Norden er med på Hagefugltelling, og Norge var med for fyrste gong i januar 2008. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført dette i fleire år enn Norge, men det har vore ei stor auke i talet på norske deltakarar.

God deltaking på Tysnes
I fjor vart det 31 personar som registrerte seg. På dei 31 foringsplassane vart det registrert 44 ulike artar, og totalt 2 026 individ.

 

BirdLife Norge Skriv litt om formålet med tellinga:
Hagefugltellingen
Det er mye fokus på naturkrisen og at det biologiske mangfoldet forsvinner. For mange av oss er det vanskelig å se disse endringene i miljøet rundt oss. Å si om en art en veldig vanlig eller bare ganske vanlig er umulig. Eller enda verre, var en art som er vanlig i dag, vanligere før? Det er sammen vi kan finne ut av slike spørsmål. Hagefugltellingen gir oss et unikt øyeblikksbilde av hvordan det står til med de vanligste hagefuglene våre. Alle som legger inn sine observasjoner, bidrar dermed til en viktig kilde til kunnskapsgrunnlaget om artene som finnes nær oss mennesker om vinteren. Jo flere som deltar, jo bedre er det. Alle rapporter betyr like mye, uavhengig om det er få eller mange fugler som blir sett. “

Slik går du fram for å bli med:

Registrer din telling

  1. Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. For hver art skal du rapportere det høyeste antall du har observert samtidig av den arten i perioden du teller. Lag en liste og sett tellestreker. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum.
  2. For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg på denne siden.
  3. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.
  4. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.
  5. Etter at du har valgt «registrer» vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.

Problemer? Ta kontakt med oss!

Registrer din telling