Tysnes Båthamn

Tysnes Båthamn er ei privat båtforening med bryggeanlegg på Gjerstad i Våge.

Pr. 2015 er alle 100 båtplassane selde til medlemer i hamna. Det vil likevel til ei kvar tid vera medlemer som har plassar som ikkje er i bruk over kortare eller lengre tid. Det vil då vera mogeleg for medlemer å leiga ut plassen etter avtale, sjå skjema for framleige av båtplass.

Det kan og vera medlemer som ynskjer å selja båtplass, då vert den sjekka opp mot venteliste.

Slik at dei som står der får tilbod om båtplass først. Les meir på heimesidene til Tysnes båthamn.