Tiko AS

Telefon: 53 43 22 44
Epost: post@tiko.no
Nettside: http://tiko.no

Tiko AS er ei elektrobedrift som ligg sentralt plassert med butikk og lager ved ferjekaien i Våge sentrum på Tysnes. Sidan oppstartinga i 1985 overtok dagens eigarar i 1998 og har sidan den gong auka bemanninga frå 3 til 14 tilsette.

Tiko AS ynskjer å vera ei framtidsretta bedrift og legg stor vekt på fagkunnskap og set  kvalitet og dokumentasjon av arbeidet som våre kjerneverdiar. Arbeidsområdet spenner frå komplett installasjon av lys, varme, varmepumper, styring, regulering, brann og nødlysanlegg til   livbåtinnstallasjon og veilysanlegg.

Besøksadresse
Hegglandsvegen 21, 5680 Tysnes, Norway