Frivillig­sentralen

Bli Frivillig!

  • Vil du bruka litt av tida di saman med andre?

  • Vil du treffa nye menneske?

  • Vil du vera med å setja dine og andre sine idéar ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet – nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpe.

Frivilligsentralen er ein stad der gleda over å bruke deg sjølv er den betalinga du får.

Det er kun fantasien som set grenser for hva som kan gjerast Frivillig.