30 årsjubileum for avgangselevar ved Tysnes ungdomsskule 1989!

Publisert av: Martha Nygård Lande
18/3/2019 17:16

Invitasjon til 30 årsjubileum for avgangselevar ved Tysnes ungdomsskule 1989!

Er du ein av dei som gjekk ut av ungdomsskulen på Tysnes i 1989, eller var du lærar for desse elevane, kan du no vera med å feira at dette er 30 år sidan.

Gå inn her og les meir om jubileumsfesten og korleis du skal melde deg på.